Získali sme certifikát udržateľný e-shop 🌿

Malý Dobrodruh
Cesta k udržateľnosti

Záväzok k udržateľnosti nie je len sľubom, ale pre nás ako firmu jednou z top priorít. V e-shope Malý Dobrodruh sme prevzali zodpovednosť za naše konanie, aby sme vytvorili prostredie, kde nákupy nie sú len transakciou, ale zážitkom so zmyslom.

S hrdosťou Vám preto oznamujeme,
že sme získali certifikát "Udržateľný e-shop".

Tento úspech je odrazom nášho záväzku k ochrane životného prostredia a podpory udržateľného podnikania. Projekt vytvorený zo strany Heureka.sk, Visa a Všeobecnej úverovej banky vyzdvihuje e-shopy, ktoré k témam udržateľnosti a ekológie pristupujú zodpovedne.

Ako spoznať udržateľný e-shop?

🌿 Zodpovedný prístup k životnému prostrediu

Od balenia produktov do recyklovaných či obnoviteľných materiálov cez klimaticky neutrálnu dopravu až po úsporu energií a vody.

🌿 Starostlivosť o zamestnancov

Poskytujeme dôstojnú a teda vyššiu ako minimálnu mzdu, dohliadame na rodovo rovnocenné ohodnotenie či začleňovanie znevýhodnených skupín do pracovného procesu.

🌿 Prehľad o dodávateľoch

Základná znalosť celého dodávateľského reťazca, nastavenie férovej ceny bez zneužívania monopolného postavenia, budovanie dlhodobých vzťahov.

🌿 Zodpovedný prístup k zákazníkom

Poskytovanie transparentných informácií a nastavenie interných procesov na ochranu osobných údajov.

🌿 Transparentné riadenie spoločnosti

Rozvoj verejne prospešných cieľov, nastavenie etického kódexu, antikorupčných opatrení, transparentný prístup k informáciám.

🌿 Podpora komunity

Spolupráca s iniciatívou v oblasti udržateľnosti a dobrovoľná činnosť prispievajúca k riešeniu environmentálnych alebo sociálnych problémov.

Sme vďační za vašu podporu, ktorá nám umožňuje realizovať tieto zmeny a úspešne sa zapájať do udržateľného podnikania. Spoločne spolu s Vami - našimi zákazníkmi a dodávateľmi tvoríme zmysluplný rozdiel a zanechávame pozitívny odkaz pre budúce generácie.

Ďakujeme!